V době využívání alternativních zdrojů a globálního snižování emisí CO2 lze jako stálý zdroj elektrické a tepelné energie využívat kogenerační jednotky. Elektrickou energii vyrobenou kogenerační jednotkou lze spotřebovat nebo prodat do sítě distributora. Cena takto vyrobené kWh je ve většině případů levnější, než cena od distributora. Teplo vzniklé při chlazení motoru, teplo spalin vznikajících při hoření paliva ve spalovacím motoru a u přeplňovaných motorů i teplo vzniklé zchlazováním plnící směsi, je využito k vytápění objektů. Tímto způsobem využití paliva je u kogeneračních jednotek dosaženo min 87 % účinnosti. Jako palivo lze využít zemní plyn, bioplyn …

Nespornou výhodou kogeneračních jednotek je rychlá návratnost počáteční investice. Nejdelší doba návratnosti se pohybuje mezi 4-6 lety. Výrobou tepla investorovi odpadnou náklady na provoz jiného zdroje tepla, přebytečná elektrická energie je odkoupena distributorem, je zajištěn ohřev teplé užitkové vody a navíc je zde bonus za každou vyrobenou kiloWatthodinu. Tzv zeleným bonusem se stát rozhodl podpořit ekonomické a ekologické technologie. Podpora kogenerace včetně výkupu elektřiny je zajištěna zákonem. Výše vypláceného bonusu je oznámena každý rok Energetickým regulačním úřadem.

Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je vhodné kogenerační jednotky využít zejména v komerčních objektech.

Kogenerační jednotky TEDOM

Kogenerační jednotky mohou využít

 • hotely, penziony, obchodní domy, nemocnice, internáty, školy, administrativní budovy, komunální výtopny
 • čistírny odpadních vod, bazény, sportovní haly
 • v průmyslu

kogenerace02

Jaké výhody kogenerace přináší

 • Úspora paliva
  Při kogeneračním způsobu výroby tepla a elektrické energie je vyrobeno ze 100% paliva 41% elektrické energie a 46% tepelné energie tj. účinnost 87%, zbytek je ztráta.
 • Minimalizace nákladů na rozvod energie
  Teplo i elektrická energie vznikají v místě své spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty způsobené dálkovým rozvodem.
 • Ekologický způsob výroby
  Díky ušetření cca 40% paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska přibližně o totéž procento méně životní prostředí.
 • Úspora nákladů za nákup energie
  Ze stejného množství paliva získá přibližně dvojnásobné množství energie, z níž část může prodávat, a tím opět snižovat vlastní náklady.
 • Bonus od státu
  Základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem do 5 MW (včetně).